Journalistik

Svante Björkum har arbetat som journalist på Dagens Nyheter och som producent på Sveriges Radio. 

Han började, vid sidan av sina studier, som journalist vid Stockholms förortstidningar, Huvudstadspress.

Därefter blev han ansvarig redaktör för flera facktidningar bland annat pedagogernas 'Fritidsforum', bibliotekariernas 'Bibliofack' och museitjänstemännens 'SMF-nytt'. 

På Dagens Nyheter arbetade han som reporter för Insidanredaktionen.

På Sveriges Radio gjorde han inslag för Förmiddag i P1 och för Samhällsredaktionen.

Efter arbetet på DN och SR lämnade han de fasta redaktionerna och startade eget företag, Pennan.

Han hade under tio år bland annat ansvaret för lokaltidningen 'Stortorget' som gick till alla hushåll och arbetsplatser i Gamla Stan.

Idag arbetar han heltid som författare.

Artiklar av Svante Björkum
Pappabilder - Sänt i P1
På vift med Emma - Publ. i DN
Kuba - Publ. MåBra nr 9/97
Sagoön Gomera - Publ. i MåBra okt 98