Vita längan

Vita längan, som nu blivit vackert gul, är ett av Kungshatts murade äldre hus.