Järnåldersgraven

Eftersom Kungshatt är en så pass hög ö, så fanns den mycket tidigt, även när andra öar omkring ännu inte hade höjt sig över vattenytan.

På ön har man hittat lämningar från förhistorisk tid och från vikingatid.


Järnåldersgraven består av av en stensättning från brons eller järnåldern. Den är åtta meter i diameter och dryg en halvmeter hög.

Fyllningen består av 2-4 dm stora stenar och i mitten finns en större sten, så kallad mittsten som är 1,3 meter hög. Strax nordöst finns en rund grop på drygt två meter i diameter med en kantkedja av stenar. Den är övermossad och bevuxen med björk.

Två meter sydväst om denna finns en kvadratisk stensättning med sex meters insida och en halv meter hög, även den fylld med mindre stenar, i mitten finns en grop som är övervuxen och med en gran. Sydväst om denna finns en rund tre meter stor stensättning med antydan till kantkedja.