Gamla telegrafstationen

Telegraf och telefonstationen låg först vid Kungsborg. Men i och med att Kungsviks tegelbruk flyttades till östra stranden så flyttade telegrafstationen hit till Kungshättan.