Tegelbruksängarna

De vackra tegelbruksängarna och näckrosdammarna kom till efter att man tagit lera till bruken.

Tidigare kan man tänka sig att marken brukades av de små torpen.