Kungshatt

Tegelbruket

Kungshatts tegelbruk. Tavlan finns hos Silvanders i Villa Kullen.

Tegelskärvor vittnar än idag om tegelbrukstiden.

Tegelskärvor vid vattnet vittnar än idag om gamla tider.

Ovanför själva bruket ligger flera vackra gamla hus.

Och även de som övergivits.

På Kungshatt har det funnits tre tegelbruk, det som låg här på östra sidan av ön var det största.

Kungsviks tegelbruk, på öns andra sida, anlades vid Kungsborg mot Lovö till redan 1815. Allt arbete gjordes då för hand och leran drogs fram till bruket med häst och vagn. På så vis lyckades man tillverka 150 000 murtegel år 1863, som ökades till imponerande 2 300 000 år 1900! En gigantisk utveckling.

Teglet var så kallat stortegel som var betydligt större än dagens tegel.

Bruket vid Kungsvik hade 60 anställda på somrarna, mest var det smålänningar och gotlänningar som kom hit för säsongsarbete.

Med sig hade man för det mesta sina familjer och barnen gick i skola på ön.

Hålen i marken vid Kungsborg vittnar om brännugnarna som en gång låg där.

När leran runt Kungsborg tog slut 1903 fyttades tegelbruket hit till öns östra sida och nu hade man här över hundra man i arbete.

Teglet användes enligt uppgift till att bygga Stockholms stadshus och stora delar av stockholms malmar är också byggda med tegel från Kungshatt.

Tegel från Mälaren hade en stor fördel gentemot tegel från Östersjön eftersom salthalten var lägre i tegelt härifrån och problem med saltvittring blev då samtidigt mindre.


KHTT Märkt stortegel från Kungshatt.   Foto Kjell Landås.

Märkt stortegel från Kungshatt. K.T. 6 1933. Foto Kjell Landås.

1923 moderniserades bruket. Man fick nya maskiner och elektricitet. Ånglok och linbana drog nu fram leran till bruket.

Leran togs emot, småstenar krossades och leran maldes för att bli smidig och man tillsatte sand och sågspån. Leran trycktes fram till ett munstycke där det kapades med en ståltråd och lastades på vagnar för transport till torkladorna. Teglet skulle vändas flera gånger och det var ett eget yrke, att vända tegel. Slutligen skulle teglet brännas och bränningen skedde även vintertid. Till slut fraktades det på pråmar in till staden.

I slutet av 1940-talet började leran ta slut och man planerade för att lägga ner bruket 1948. Strax innan nedläggningen brann dock hela bruket ner till grunden.

Intill tegelbruket fanns en handelsbod, ägare var Hulda Andersson. Sommarboende unga damer gick gärna till handelsboden för att få se på de muskulösa unga arbetarna som drog vagnarna till torkladorna på bruket, har hon berättat.

Handelsboden revs tre år efter att bruket brunnit ner.

– Det roligaste vi pojkar visste, var att hålla till vid det stora tegelbruket som var i full gång. Det var spännande att se den tjocka lersträngen komma ut genom ett munstycke och bli avklippt av en ståltråd.Ofta var det små stenar med i lermassan, och ibland träffade ståltråden på en sådan och skar snett. Då osade det svavel om gubben som skötte maskinen ... och vi lärde oss många s.k. fula ord. Oj, vad roligt vi hade! berättade Sture Silvander från Villa Klippan.

Han var där ofta redan i fem-sexårsåldern, det vill säga kring 1917.

I huset intill fanns en affär där han och hans kamrater köpte karameller.

– Kunde man ha det bättre? frågade han sig.

Tidningsartikel 1934

Kungshatts tegelbruk 1929. Till vänster syns den Korsformade lindallén, längst fram Maskinhuset och strax ovanför den ligger Ektorpet.

Både torklängorna och brännugnarna brann ner.

Många starka unga män arbetade på bruket.

En var så stark att han blev "Världens starkaste man".

Rikard Nilsson arbetade på Kungshatts Tegelbruk på 1915-20-talet innan Disponenten hjälpte honom på vägen.

Han åkte sedan till USA och uppträdde som världens starkaste man. Han föddes 1900 och 1925 var han i bevisligen i USA enligt tidningsartikel (se nedan).

I Sverige kallades han för ”Det Svenska Lejonet”.

 

Strongest man here

From trh Times files Thursday, April 2, 1925:

The Order of Wasa will present to the Arlington public at Workman hall April 18th Ricardo Nelson, “Tha World´s Latest Stongest Man” who will give a thrilling exhibition of his powers, such as bending horseshoes with his teeth, breaking large hempen ropes, tearing large books with his hands, etc.

Ricardo Nelson is the most widely known strong man of today having been filmed as “The World´s Latest Stongest Man.” By the Pathe, Kinogram, Fox, International and Keystone Weekly News. Furthermore over 600 of the country´s leading newspapers have carried his picture and stories about his wonderful strength. He has gained popularity wherever he has been because his acts are genuine.

Mr. Nelson offers $500 to anyone proving deceit in his feats of strength. He passes out his paraphernalia which he uses to the audience and auctions them off after the performance.

He is 25 years old, weighs 195 pounds and stands 6 feet and 1 inch.