Skatten på Hatten

Hänt i natt säger du, Kron-Lotta?

”Herr Gaspolin har kommit öfver en så stor skatt, att han icke vill släppa den för sit lif. Den förde han till Kungshatt, för att gömma i grottan, som han har der.”


Utdrag ur Herrarna på Ekolsund, första delen av Carl Jonas Love Almqvist.


Sant eller inte? Var finns i så fall grottan?!