Nya Kungshatt

Arvid Holm arrenderade Kungshatts tegelbruk och blev med tiden så förmögen att han kunde köpa området som idag kallas Nya Kungshatt.

De flesta husen är från 1914-22. En del byggda i tegel och de flesta är relativt väl bevarade än idag.

En rad vackra hus från 1920-talet ligger i Nya Kungshatt.