Norlanderska villan

Huset som av flera pekats ut som Emil Norlanders hus vid Nissero. I annat material står att hans villa inte finns kvar. Att han haft hus här i Nissero vet vi, återstår att se om det är detta eller om det alltså överhuvudtaget inte finns kvar.

Emil Norlander 1909

 

Emil Norlander, 1865–1935 var journalist och författare och skrev främst revyer.

I slutet av 1800-talet var han kåsör i Stockholmstidningen och medverkade även i skämttidningen Nya Nisse 1893–1919. Han var chefredaktör för tidningen mellan 1908–1916. Han blev sedan chefredaktör för skämttidningen Kasper 1921 och blev kvar där till 1927.

Norlander skrev och producerade ett sextiotal revyer och flera folklustspel. Hans mest kända revy var Den förgyllda lergöken 1900 och den filmades två gånger, 1924 och 1944.

Norlander skrev, enligt egen uppgift, mer än 3000 kupletter till sina revyer och andra sammanhang. Till de mest kända av dessa hör Fia Jansson, Amanda Lundbom, Gula paviljongen, O, min Carl Gustaf och Balen på bakgården.

Ett alster i något allvarligare ton är hans svenska text Varför skola mänskor lida till en amerikansk melodi. Ett urval av Norlanders visor finns samlade i volymen 280 samlade sånger, schlager, slagdängor med musik (Stockholm 1930)

För den yngre publiken skrev Norlander 1901  en samling berättelser om pojkstreck publicerade i bokform som Andersonskans Kalle, som också blev film.

Emil Norlander bodde på Kungshatt i Nissero i Djurgårdsutställningshuset.
(Osäkert om det är det gulröda huset som står kvar idag,)