Ängen

Ängen ligger intill Kungshatts gård och ägs av Kunghättan sportstugeförening.

Föreningen sköter ängen på ett föredömligt vis och här spelar barnen fotboll och här firas också både midsommarafton och Valborg traditionsenligt med både barndans och stor brasa.

På den gamla kartan syns att ängen en gång var uppodlad mark.