Kungsviks tegelbruk

Hålen i marken vid Kungsborg vittnar om de gamla brännugnarna.

Det har funnits tre tegelbruk på Kunghatt.

Kungsviks tegelbruk, på nordvästra sidan, anlades vid Kungsborg redan 1815.

Allt arbete gjordes då för hand och leran drogs fram till bruket med häst och vagn. På så vis lyckades man tillverka 150 000 murtegel år 1863.

Man utökade hela tiden verksamheten och år 1900 hade man en imponerande tegeltillverkning av 2,3 miljoner stenar!

Teglet var så kallat stortegel som var betydligt större än dagens tegel.

Bruket vid Kungsvik hade 60 anställda på somrarna, mest var det smålänningar och gotlänningar som kom hit för säsongsarbete.

Med sig hade man för det mesta sina familjer och barnen gick i skola på ön.

Hålen i marken vid Kungsborg vittnar om brännugnarna som en gång låg där.

När leran runt Kungsborg tog slut 1903 flyttades bruket till andra sidan av ön.

Området köptes då av fröken Ellen Utterström och hon styckade upp marken till 19 tomter.

Vägar, allmänning, vatten och grund med fiske ingick.

Många av brukets hus och lador finns kvar än idag och har blivit renoverade. Fröken Utterström var varmt religiös och skänkte en av tomterna till Lovö Kyrka. Sista tomten på vänster sida från sjön räknat (1:89).

På "Becks tomt" (1:60, i mitten på vänster sida från sjön) låg öns telegrafstation. När bruket flyttades så flyttades stationen till Kungshättan.

Arbetare på Tegelbruket

- Gunnar Wallins lista


 1879

Björklund Trädgårdsmästare

JG Forsslund Trädgårdsmästare

Z Cronsell Trädgårdsmästare

G Forell

CA Wallman

Johan Sjöqvist Alphyddan

Lundgren Lugnetsdal

EP Eriksson Skeppare, har han egen båt eller kör han för tegelbruket?

Charles Andersson tegelmästare Kungshatt 2

Eriksson Eriksberg1

Greve CH Mörner Kapten Kungsvik

W Duncan Fridhem 1

1883

J Andersson Patron

A Norlin Inspektör

Z Cronsell Trädgårdsmästare

P Pettersson Kungshättan

A (Ang) Nilsson Tegelbruket arrendator Herrhamn

Greve C Helmer Mörner Kapten Kungsvik -84

1884

WA Nilsson från Herrhamn var vid tegeltillverkningen

Rättare def.man J Gustavsson beskattning

NG Johansson

Richard Lundahl tegeltillverkningen Kungsvik

Rådman JG Stenberg tegeltillverkningen 1887 får en lägre inkomst från bruket.

Cronsell trädgårdsmästare

Lundin Tegelbrännarer

J Möller Maskinist

C Källström Trädgårdsmästare

O Rosenvik arbetare Kungshättan

A Nilsson Tegelbruksarrendator

1885

AC Lundell + byggning för uthyrning

CF Zetterberg

NG Johansson Alphyddan

JG Stenberg Rådman

Eriksson arbetare Kristinehamn

J Andersson Fridhem (Duncans arv)

Lundahl Kungsvik

Paulsson Paulsro

Pehr Pettersson Pettersdal

A Nilsson Arrendator Herrhamn

Anders Lundgren Lugnetsdal

Nils Nilsson Österdal

C Källström Trädgårdsmästare Kungshatt

J Möller Maskinist Kungshatt

Lundin Tegelbrännare Kungshatt

Nils Nilsson Österdal

O Rosenvik Kungshättan

1886

C Källström Trädgårdsmästare

1888

CB Windahl Maskinist Kungsvik?

1889

Hnsp Norlin (Nordin)

EG Lüsch Brännmästare och/eller CJW Lüsch

CO Windahl Maskinist

1892

G Nilsson föreståndare

Emil Björkvall Petterdal

Anna Sternhoff

N Burman Eriksberg, Kristinehamn

1892 brev ej R Lundahl tegelbrukstillverkning längre? Han finns igen 1896-97.

1893

A Nilsson Lärarinna syns 1:a gången

G Nilsson Föreståndare Kungsvik

1894-95

GA Becker Trädgårdsmästare

AF Hellström arrendator Kungsvik

ZFZ Scaerkerger eller Scankerger?

1895

Carl Fredrik Zetterberg 4 villor

Hulda Lundell Herrhamn

Elias Brunström Lugnetsdal

Julius Hodell Nissero Österdal

1896-97

Ang. Lind arrendator

Becker trädg.m

Lundahl

Hellström

 

Hulda Andersson drev Handelsboden

 

Ellen Utterström (dotter till Gerda Utterström distriktssköterska och barnmorska) Kungsberg Kungsvik eller Kristineberg Eriksberg. Hon var väldigt kyrklig och lyckades få ut prästen från Lovö kyrka till Kungshatt för att hålla gudstjänst en gång i veckan. Hon bodde då i Ambergs hus där gudstjänsterna hölls.