Kungshatt fakta

Kungshatt är en ö i Mälaren som ligger mellan Drottningholm och Sätra.

Ön är 2,3 km lång och 1,2 km bred och det är tio kilometer båtvägen till Stockholms stadshus.


Eftersom det inte finns någon bro eller bilväg måste alla transporter till ön ske via båtar. Varje område hade sin egen ångbåtsbrygga.

Den äldsta bryggan är från 1700-talet och ligger vid allén nedanför bruket.

På 1800-talet fanns; Alphyddan, Kungsborg, Zetterberget, Kunghättan, Pettersdal, Herrhamn, Österdalen, Nissero och Eriksbergs ångbåtsbryggor. Nya Kunghatt fick sin brygga 1914.


Många var diskussionerna kring den då så kallade Kungshattsleden och Förbifart Stockholm kom till slut att bli en underjordisk passage som mycket lite påverkar ön, trots att den dras rakt under.


På ön finns idag flera områden med sportstugor och en rad äldre villor längs vattnet. Det finns totalt 177 tomter med cirka 140 hushåll. De flesta husen är sommarhus, men en hel del har kommit att bli åretrunthus.

SL:s  nya dagliga pendeltrafik från Stockholms innerstad till Kungshatt har gjort livet på ön enklare och mer lättillgänglig för många.

Längs stränderna ligger vackra sekelskiftesvillor. Några byggda med virke från Stockholmsutställningen 1897.

Här finns också tre lite större bebyggda fritidshusområden, Kungshättan, Kungsborg och Nya Kungshatt.

Några mindre områden som Zetterberget, Herrhamn, Alphyddan, Kungsvik, Kungshättan, Pettersdal och Nissero m.fl. har alla vackra sekelskiftesvillor som ligger längs vattnet.

På ön finns flera före detta tegelbruk.

Här ligger också rester från Didrik Taubes 1700-talsgård och ett om möjligt ännu äldre litet torp och dessutom en bondgård från 1700-talet.

(se vidare under kartrubriken Kungshatts gård)


Ön är skogsklädd med tre små sjöar.

Här finns omfattande lertäkter, som präglar landskapet med bestående lergropar. Många är övervuxna med gräs, blommor och rosensnår. Inne på ön har groparna vattenfyllts och med tiden blivit vackra näckrossjöar.

Längs upp på hattberget fanns en vårdkase som skulle varna för anfall. Där den legat sattes på 1600-talet upp en påle med en hatt av trä istället för vårdkasen. Hatten byttes ut i omgångar och idag sitter här en hatt av koppar.


På ön finns mycket vilt; älg, rådjur, grävling, vildsvin, mink, utter, räv, hare, bäver och ekorre.

Bland fåglarna märks korp, häger, trana, ormvråk, sparvhök, fiskljuse, örn, skarv och småfåglar.

Jakträtten tillhörde länge kronan och Kung Gustav V jagade varje år på ön. Det jagades älg, rådjur och hare. Från Drottningholm tog man ut mat till jägarna och det var inga problem att få låna hus för dessa måltider.