Kungshatt

Stigar och områden

Edeby brygga

Zetterberget

Kungshättan

Zetterbergstigen

Ängen

Kungshättans

     gård

Hättanstigen o

Kungshättans brygga

o Pumphusbacken

o Strandstigen

Järnåldersgraven

Kungsborgs brygga

Kungsborg

Älgskogen

Trollskogen

Älgsjön

Älgstigen o

o Trollstigen

Näckrosstigen o

Trollsjön

Badudden

Pettersdal

Herrhamn

Alphyddan

Kungsborgsstigen o

Eriksberg

Paulsro

Tegelbruket

Näckrossjön

o Nisserostigen 

Nissero

o Hattenstigen

Utsiktsberget

Lindallén

Tegelbruksängarna

Nya Kungshattstigen o

Nya Kungshatt

Nya Kungshatts brygga

Ekbacken

Större stigar i rött, mindre skogsstigar i streckat grått.

Stigar och områden

På Kungshatt finns inga bilvägar. (Här finns inte heller affär eller kiosk, toaletter eller sophämtning.)

Ett nät av gångstigar av lite större traktorsstigskaraktär korsar ön, markerade med breda röda streck, smalare streck är mindre skogsstigar. 

Från bryggan leder Pumphusbacken upp till huvudstigen; Trollstigen.

Pumphusbacken börjar vid Kungshättans brygga, passerar först ängen och Kungshättans klubbhus. Den passerar Hättanstigen och pumphuset, (där det finns en bår och en hjärtstartare).

Trollstigen tar vid där Pumphusbacken slutar vid Kungshättans stugområdes slut, den leder sedan vidare förbi näckrossjöarna bort till Tegelbruket. Vid Tegelbruket och ängarna ansluter stigar mot Kungsborg, respektive Nya Kungshatt. (Trollstigen kan framför allt höstar och vårar bitvis vara lerig med djupa traktorspår.) Tegelbruket passeras lämpligast över ängarna eller längs den omtalade Lindallén.

Strandstigen leder från Kungshättans brygga längs vattnet till Herrhamn. Den passerar den lilla sandstranden vid badudden, Pettersdal och vid Herrhamn tar Näckrosstigen vid.

Näckrosstigen leder vidare från Herrhamn upp till Näckrossjön och till avfarten mot utsiktsberget. Här finns också en stig som leder ner till de tre villorna vid Nissero.

Hattenstigen leder till Kopparhatten på utsiktsberget.

En trevlig rundvandring är att kombinera Näckrosstigen med Trollstigen, med en avstickare till Utsiktsberget med kungens hatt.

Hättanstigen leder framför allt till de olika husen i Kungshättan och slutar i en mycket brant backe där de viga kan ta sig ner mot Herrhamn. Hättanstigen korsar Pumphusbacken vid pumphuset. 

Kungsborgsstigen leder från Kungsborgs brygga upp till Tegelbruksängarna.

Nya Kungshattsstigen leder från Nya Kungshatts brygga till Tegelbruksängarna.

Zetterbergsstigen leder från Kungshättans brygga till Zetterberget, för den vige finns det möjlighet att via mindre stigar gå vidare längs stranden till Kungsborg.

Älgstigen leder från Näckrosstigen till Älgsjön och via småstigar finns det möjlighet att gå vidare genom Älgskogen till Norsen och Zetterberget.

Strandstigen leder från Kungshättans brygga till Herrhamn.

Områden

Byarna och mindre platserna är markerat med ljusare färg. Observera att gränserna bara är på ett ungefär.

De flesta områdena på Kungshatt är mycket gamla.

Största byarna är Kungshättan, Nya Kungshatt och Kungsborg.

I övrigt finns Zetterberget, Pettersdal, Herrhamn, Alphyddan, Nissero, Eriksberg, Tegelbruket och Ekbacken, omkråden som ofta fått namn efter enskilda hus och tidigare ägare.

Bynamnen och deras ursprung

Kungshättan är ett tidigt namn som kommer från att norra delen av Kungshatt ser ut som en hätta eller hatt.

Pettersdal, namnet kommer från handlaren Pehr Pettersson, som var den första ägaren 1881.

Herrhamn är ett mycket gammalt namn, det kommer ursprungligen från Herrhamra tegelbruk som låg här. Namnet kom att ändras till Herrhamn.

Nissero, namnet kommer från mittenvillan. De tre villorna döptes till Tomtebo, Nissero och Vinterbo.

Eriksberg, vem Erik var vet vi inte idag, kanske kommer historien upp?

Ekbacken, fick sitt namn från den uråldriga ek som fortfarande stolt står kvar vid det uråldriga torpet uppe i backen. Eken uppskattas till att vara väldigt gammal, mellan fem- och niohundra år.

Nya Kungshatt, husen byggdes mellan 1914 och 1922, vilket upplevs som gammalt idag, men när de byggdes var det nytt i förhållande till den äldre villabebyggelsen runt ön, därav namnet.

Alphyddan, husen ligger högt på ett berg, så namnet blev naturligt.

Kungsborg, namnet kommer från Kungsviks tegelbruk som låg här, men som kom att ändras till Kungsborg.

Zetterberget har fått sitt namn av Carl-Fredrik Zetterberg som köpte berget och byggde villorna år 1875. Att ”Zetterbergs berg” kom att kallas Zetterberget blev både fyndigt och tydligt. På någon modern karta ses Setterberget, men det korrekta namnet borde alltså vara Zetterberget.