Kungshättans gård

- Villa Samarkand

Markerna som tillhörde Kungshättans gård.

Gult var äng och betesmark, grönt var odlad mark och runt om fanns skogsmarker.

Vid ängen vid Kungshättan ligger en gammal gård. Ursprungsgården var troligtvis från 1700-talet.

Villan gick under namnet Villa Samarkand och var från början bara en våning hög.

Kring sekelskiftet byggdes den sannolikt om till ett för den tiden modernt sommarhus och man byggde på en våning.

Den gamla ursprungliga gården var antagligen en rätt liten och fattig gård med tanke på de rätt begränsade odlingarna.

Jordbruket lär ha fungerat ända in på 1940-talet. Det arrenderades då ut av Lundell, Zetterberg och Swensson till arrendator Danielsson. Han hade kor och hästar och trädgård för potatis, jordgubbar och ett stort hallonland. Mycket såldes till Stockholm och till de sommarboende på Kungshatt.

Än idag kan man hitta förvildade hallon från Danielssons odlingar på ängen.

På senare år ägdes villan av Anne Blomberg och hennes bror. Anne var också delägare i den vackra ångbåten Drottningholm.