Kungshättan

Kunghättans område har den största samlade bebyggelsen på ön.

– Om man tittar på en karta över ön, ser nordöstra udden ut som en "hätta" det vill säga en flickmössa, därav kommer namnet Kunghättan, har Sture Silvander från Klippan berättat.

1932 köpte Olsson & Rosenlund den så kallade tredjedelen - området som styckades i tomter och blev sportstugeföreningen.

Kunghättans sportstugeförening bildades 1952 och har sedan dess växt till 69 fastigheter.

Man har en egen hemsida:

https://kungshattan.se/index.html

Man har ordnat två bad, ett vid badudden intill de båda öarna "Pungarna" och ett intill Zetterberget "Norsen" och på ängen vid Kunghättan samlas öns invånare vid festliga tillfällen.

Kungshättans äng och sportstugeföreningens aktiviteter har blivit öns självklara centrum och samlingsplats.

Sportstugeföreningen och dess medlemmar har blivit de som tagit mest ansvar för öns mest trafikerade brygga; Kunghättan.

(Bild från Kungshättans sportstugeföreninges hemsida.)

Det gröna huset alldelses intill Kungshatts brygga hör till de äldre på ön.

Idag ägs det av Anders Palmius.

        Kungshatt med

    Kungshättan.

Teckning SB.