Kungsborg

Kungsborg dominerades länge av tegelbruket som låg här.

När leran tagit slut så flyttades bruket till andra sidan ön.

Området köptes då av fröken Ellen Utterström och hon styckade upp marken till 19 tomter.

Vägar, allmänning, vatten och grund med fiske ingick.

Många av brukets hus och lador finns kvar än idag och har blivit renoverade. Fröken Utterström var varmt religiös och skänkte en av tomterna till Lovö Kyrka. (Sista tomten på vänster sida från sjön räknat) (1:89).

På "Becks tomt"  (i mitten på vänster sida från sjön) (1:60) låg öns telefonstation. När bruket flyttades så flyttades stationen till Kungshättan.

Kristina "Stina" Svensson var dotter till en av arbetarna vid tegelbruket. Hon arbetade med att städa sommargästernas villor. Hon bodde på Skräddarholmen och emellanåt i köket hos fröken Utterström på Kungsborg. Hennes arbetsdag började med att hacka hål på isen i vattenhinken och koka vatten för att få lite värme i kroppen.

När fröken Ellen flyttade till Kungsborg fick Stina och hennes pappa bo i ett vedskjul på tomten mot skogen.

Ellens bror John byggde tvättstugan till Stina och tre fastighetsägare i Kungsborg. Han rustade också upp många av arbetarnas bostäder till sommarstugor. Det var också John som byggde Kungsborgs nuvarande ångbåtsbrygga.

Idag ägs stamfastigheten av familjen Amberg.

Gula villan och stamfastigheten ägs sedan flera generatiner av familjen Amberg.

Utskeppningshuset. Vid bryggan här intill skeppades stenarna ut på båtar. Utskeppningshuset var troligtvis kontor där utskeppningarna protokollfördes. Huset finns kvar och ägs idag av Jan Nylander.

Tvättstugan där "TvättStina" höll till finns kvar.

På vägen ner mot vattnet ligger det gamla stallet, nu ombyggt till sommarställe. Här hade man brukets hästar som drog vagnarna med leran.