Kolboden

Kolboden ligger intill Dukaten, vid sidan av tegelbruket och där teglet från bruket skickades med båt.

En inte alltför avancerad gissning är väl att man här hade kol till förbränningsugnarna och kanske också till ångbåtar?