Föredrag Svante Björkum

För vuxna

Hur förändras en stad och varför? Hur har till exempel bilismen och omdaningen av Stockholms city påverkat stan och dess miljöer? Jämförande bilder från olika platser i Stockholms innerstad för hundra år sedan och idag. Genom att samtidigt visa samma plats, men med ett sekels intervall uppstår många intressanta frågor. Många smultronställen finns kvar, medan andra platser har förändrats till oigenkännlighet. Vad var klokt och genomtänkt, vad var nödvändigt för stadens utveckling och vad var övergrepp?

Inga självklara svar ges, men väl underlag till diskussion.

Tidigare uppdragsgivare: Kulturhuvudstad, Stadsbyggnadskontoret, Älvsjömässan, Agenda 21, skolor, bibliotek, kulturföreningar m.fl.

Björkum anordnade under Kulturhuvudstad'98 en 'Tidsmaskin' med visning i Kungsträdgården på temat.

Föredraget tar en dryg timme. För visning krävs två diabildsprojektorer.

För ytterligare information kontakta författaren.

För barn

Författaren gör besök och skrivarverkstäder i skolor, bibliotek mm.

Hur arbetar en författare? Hur mycket tjänar man? Hur blir en bok till? Vem kan skriva en bok? Hur hittar man på en historia?

Om Elin och Eriks kärlekshistoria (för låg- och mellanstadiet). Vi provar tillsammans och hittar på några historier. Vid återkommande besök kan skrivuppgifter ges.


Klasser erbjuds författarbesök.

Vi går igenom hur en författare arbetar, hur en bok blir till och ger exempel på olika böcker och hur man skriver en bok. Därefter ett par spännande historier om den imurade pestdrabbade sjömannenoch om hur den dräggiga draken skrämmer en hel by.

En klassuppsättning av Elin och Erik finns att tillgå.

För prisuppgift och bokning se fliken klassbesök på huvudmenyn.