Ekbacken

Intill Tegelbruksängarna, högst uppe på en liten kulle ligger ett torp som för tankarna till 1600-tal.

Torpet har fått sitt namn efter den mycket gamla eken som står helt intill.

Är möjligtvis torpet byggt samtidigt som eken planterades är det Kungshatts äldsta byggnad.

1619 erhöll Lars Bengtsson Skytte både torpen vid Sätra, Rostock och de som då låg på Kungshatt.

De var så kallade frälsetorp, som var befriade från skatt, men torparna var förstås tvungna att årligen betala sitt arrende till ägarna.

Spännande att tänka sig att detta kan ha varit ett av de torpen som Skytte ägde.