Dukaten

Det fanns en rad ångbåtsbryggor runt Kungshatt. Dukaten låg rakt nedanför själva tegelbruket. Mängder av tegelskärvor i strandkanten och fästet till den gamla bryggan vittnar om verksamheten.