Boviken

Längst in i Boviken ligger ett spännande sjunket träskepp och vid stränderna trivs hägern.